Anul 1979 se constituie ca un punct de referinţă pentru învăţământul preuniversitar maramureşan întrucât el reprezintă momentul de origine al instituţiei noastre cunoscute astăzi atât în ţara cât şi în afara acesteia sub numele de „Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 ” Baia Mare. Înfiinţarea Clubului Sportiv Şcolar a apărut ca o necesitate în urma rezultatelor sportive obţinute de sportivii din Baia Mare, la acea dată, a doua capitală a sportului românesc şi pentru a valorifica potenţialul biologic deosebit al elevilor din zona oraşului Baia Marei, condiţiile materiale existente, preocuparea factorilor locali pentru afirmarea sportului de performanţă băimărean precum şi profesionalitatea şi pasiunea cadrelor de specialitate din zonă. Din punct de vedere cronologic, el este cea una dintre cele mai vechi unităţi şcolare de acest profil din judeţul Maramureş, fapt ce reprezintă pentru cei care îl animă şi îi dau viaţă (deopotrivă echipa managerială, profesorală şi – nici pe de parte în ultimul rând – elevii/sportivi ) un avantaj şi o provocare.

Avantaj deoarece, apărut in anul 1979 beneficiază de o experienţă vastă, care pe parcurs a fost îmbunătăţită în conformitate cu noul ideal educaţional, cu noile programe curriculare, cu mijloacele şi metodele moderne de structurare a traiectului didactic – demers ce reprezintă practic însăşi raţiunea de a fi a instituţiei. Bineînţeles că rezultatele nu au întârziat să apară, lucru ce conferă azi o atmosferă de lucru  destinsă, flexibilă, însă totodată eficientă şi profesională. Din aceasta perspectivă se poate afirma că şcoala noastră are un spirit modern şi novator, acest spirit devenind o constantă intrinsecă, identificabilă in toate dimensiunile procesului instructiv-educativ.

Provocare deoarece trebuie în permanenţă să ne raportăm la rezultatele sportive deosebite obţinute până în prezent atat pe plan naţional cât şi internaţional, să compensăm  absenţa unei tradiţii la unele ramuri sportive şi să ne aliniem standardelor de performanţă ale timpului actual.

Una dintre trăsăturile definitorii ale şcolii noastre a constituit-o încă din primele momente ale existentei sale capacitatea adaptării şi consolidării din mers. Odată cu înfiinţarea Clubului Sportiv Şcolar nr. 2 , activitatea sportivă de performanţă din Baia Mare, a cunoscut o dezvoltare deosebită. În timp s-a mărit numărul de secţii, fie prin revenirea unora, fie prin înfiinţarea unor secţii noi, s-a mărit numărul de norme didactice şi bineînţeles numărul de sportivi înscrişi. Pentru a exemplifica, este necesară o actualizare sumară a momentelor sale constitutive:

Septembrie 1979 – instituţia îşi începe activitatea sub denumirea de Clubul Sportiv Şcolar nr. 2, desfăşurându-şi activitatea pe lângă Şcoala Generală nr. 4,  la acea dată sediul şi  baza materială a instituţiei nefiind finalizate în întregime. Secţii existente în acea perioadă: atletism, înot, fotbal, handbal, rugby, schi alpin, volei.
Septembrie 1982 – au rămas handbalul, rugby-ul, schiul alpin şi voleiul.
Septembrie 1986 – se înfiintează secţia de baschet.
Septembrie 1999 – se înfiinţează secţia de lupte
Septembrie 2003 – se înfiinţează secţia de scrimă, care apare în premieră în cadrul clubului.

Schiul alpin a revenit ca şi tenisul de masă doar pentru doi ani şcolari după care schiul a trecut la CSS Baia Sprie, unitate şcolară specializată doar pe sporturi de iarnă iar tenisul de masă la LPS CSS Baia Mare.

În prezent in cadrul Clubului Sportiv Şcolar nr. 2 Baia Mare există 10 secţii: baschet, box, fotbal, gimnastică ritmică, handbal, înot, lupte, rugby, scrimă şi volei.

Ca o recunoaştere a rezultatelor de excepţie care situează şi în prezent unitatea noastră printre cele mai galonate cluburi sportive şcolare din România, 3 Centre Naţionale de Excelenţă (volei feminin şi masculin şi rugby) au fost aprobate prin Ordin de Ministru pentru a funcţiona în cadrul organizatoric oferit de Clubului Sportiv Şcolar nr. 2 Baia Mare.

În afara rezultatelor obţinute de către sportivii clubului în competiţii naţionale şi internaţionale, an de an un număr important de sportivi sunt promovaţi la loturile naţionale pentru a reprezenta România în confruntări internaţionale.

Şi pentru că în afara promovării la loturile naţionale, celălalt obiectiv major al cluburilor sportive şcolare este promovarea la eşaloane superioare, trebuie să spunem că şi la acest capitol stăm bine, menţionând aici doar că la echipe de seniori din Baia Mare am promovat peste 150 de sportivi, în principal la handbal şi volei.

A urmări etapele fundamentării unei instituţii nu înseamnă a plasa centrul de greutate al acesteia în trecut. Din contră, orice retrospectivă nu face altceva decât să ofere măsura prezentului, definindu-ne ca identitate atât individuală cât şi instituţională. Dincolo de matricea începutului se desfăşoară solemn evoluţia şi variaţia. Adică VIAŢA în sine.